Sign in to follow this  
Followers 0
Guest Атанас

Въпрос за команда в терминал

14 posts in this topic

Здравейте!

Искам само да питам каква команда трябваше да напишеш във терминала за да ти се отворят други настройки като например за графиките и т.н.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Първо обясни какво подразбираш под терминал.

Share this post


Link to post
Share on other sites

(facepalm) Линукс! :D А аз се чудя, за к'во става дума. Съжалявам, не мога да помогна. :/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Няма ли командата /help ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Command privileges.

sudo command - run command as root

sudo su – root shell open

sudo su user – open shell as a user

sudo -k – forget your password sudo

gksudo command – sudo visual dialog (GNOME)

kdesudo command – sudo visual dialog (KDE)

sudo visudo – edit / etc / sudoers

gksudo nautilus – root file manager (GNOME)

kdesudo konqueror – root file manager (KDE)

passwd – change your password

Command Network

ifconfig – displays information network

iwconfig – displays information from wireless

sudo iwlist scan – scan wireless networks

sudo /etc/init.d/networking restart – reset the network

(file) /etc/network/interfaces – manual configuration

ifup interface – bring online interface

ifdown interface – disable interface

Commands Display

sudo /etc/init.d/gdm restart – reset X (Gnome)

sudo /etc/init.d/kdm restart – reset X (KDE)

(file) /etc/X11/xorg.conf – show Configuration

sudo dpkg-reconfigure - reconfigure xserver-xorg-phigh - reset configuration X

Ctrl+Alt+Bksp – X display reset if frozen

Ctrl+Alt+FN – switch to tty N

Ctrl+Alt+F7 – switch back to X display

Commands Service System.

start service – service to start work (Upstart)

stop service – service to stop working (Upstart)

status service – check if service is running (Upstart)

/etc/init.d/service start – start service (SysV)

/etc/init.d/service stop – stop service (SysV)

/etc/init.d/service status – check service (SysV)

/etc/init.d/service restart – reset service (SysV)

runlevel – get current runlevel

Commands for Firewall.

ufw enable – turn on the firewall

ufw disable – turn off the firewall

ufw default allow – allow all connections by default

ufw default deny – drop all connections by default

ufw status – current rules and

ufw allow port – to allow traffic on port

ufw deny port – port block

ufw deny from ip – ip block

Command System.

lsb_release -a – get the version of Ubuntu

uname -r – get kernel version

uname -a – get all the information kernel

Commands for Package Manager.

apt-get update – refresh updates available

apt-get upgrade – update all packages

apt-get dist-upgrade – version update

apt-get install pkg – installing pkg

apt-get remove pkg – uninstall pkg

apt-get autoremove – removing packages obsotletos

apt-get -f install – try to fix packages

dpkg –configure -a – try to fix a broken package

dpkg -i pkg.deb – install file pkg.deb

(file) /etc/apt/sources.list – list of repositories APT

Special Packages For commands.

ubuntu-desktop – Setting the standard Ubuntu

kubuntu-desktop – KDE Desktop

xubuntu-desktop – desktop XFCE

ubuntu-minimal – core earnings Ubuntu

ubuntu-standard – the standard utilities Ubuntu

ubuntu-restricted-extras – not free, but useful

kubuntu-restricted-extras – ditto KDE

xubuntu-restricted-extras – ditto XFCE

build-essential – packages used to compile

linux-image-generic – latest generic kernel image

linux-headers-generic – latest headlines

Applications commands.

nautilus – File Manager (GNOME)

dolphin – File Manager (KDE)

konqueror – Web browser (KDE)

kate – text editor (KDE)

gedit – text editor (GNOME)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Първо обясни какво подразбираш под терминал.

колегата " god_15" пише за щяло и нещяло и от този пост се разбира колко неща са му много далечни (нищо лично ),но се намира на приказка :)

А сега още малко полезни команди от мен :

top

Командата top извежда динамичен списък на всички текущи процеси в реално време. По подразбиране списъка се обновява на всеки 5 секунди и подрежда задачите по натовареност на процесора (“най-тежките” задачи са най-отгоре).

Командата поддържа някои полезни бързи клавиши:

 • -t: включва и изключва общата информация за системата (общ брой процеси, само активни, спрени, зомбита и др.)
 • -m: включва и изключва информация за разхода на памет
 • -A: подрежда списъка по топ консуматори на системни ресурси (особено полезно, когато трябва бързо да се установят или изключат най-тежките задачи)
 • -f: извежда конфигурационен екран за настройване на специфични характеристики, като ID на процес, име на потребител, приоритет и статут на задача и т.н.
 • -z: включва и изключва цветова гама
 • -k: стартира командата kill

  vmstat
  С командата vmstat се дава информация за процесите, използването на паметта и swap файловете, блокирани IO, активност на процесора и др.
  Командата поддържа допълнителни опции, някои от които са:
  • -V: номер на версията
  • -a: извежда статистики за активните/некативните страници на паметта
  • -d: статистика за дисковете
  • -D: таблица на дисковете
  • -s: принтира таблицата на виртуалната памет
  • -m: информация за slab разпределението на паметта

  и команда

  w

  Тази команда дава информация за потребителите, които са логнати в системата, както и процесите, които ползват или са стартирали.

  Опциите, с които може да се използва w са:

  [*]-l: пълен списък на информацията (стандартен режим)

  [*]-s: съкратен списък

  [*]-V: номер на версията

  [*]-u: игнорира потребителското ID на даден процес (uid)

  [*]-h: пропуска началният хедър

Edited by FireBug

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Колега" FireBug, както се вижда в долният пост, аз съм написал, че не съм видял, че става дума за Linux. Да, не разбирам от доста неща, но се опитвам да помогна с каквото мога и да се науча не нещо ново благодарение на форума. Гледам да не спамя като идиот във всяка тема. И обикновено гледам да не пиша когато не съм навътре с материята. Не разбирам защо ми се заяждаш? Ако нещо съм те обидил, извини ме. Не е било нарочно.

Поздрав

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Колега" FireBug, както се вижда в долният пост, аз съм написал, че не съм видял, че става дума за Linux.

интересно kакво ли прави тогава тази тема в раздел "ubuntu" щом не говорим за Linux тук? :thumbsup:

Edited by FireBug

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аз ги гледам като топ теми. Не го бях видял в кой раздел е и ми беше супер странно това което беше написал. :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Аз ги гледам като топ теми. Не го бях видял в кой раздел е и ми беше супер странно това което беше написал. :D

И реше да се обадиш?

Което ни кара да се съмняваме колко си "компетентен" по темите в които пишеш.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

noob.gif

dnfnoob.gif

Edited by vvip
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

И реше да се обадиш?

Което ни кара да се съмняваме колко си "компетентен" по темите в които пишеш.

Така като чета и си мисля

Моята компетентост = Wikipeda

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
Reply to this topic...

×   You have pasted content with formatting.   Remove formatting

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

Loading...
Sign in to follow this  
Followers 0