Registration Terms

Условия за регистрация

Моля запомнете, че Лаптоп.БГ не носи отговорност за типа на публикуваните съобщения. Лаптоп.БГ не носи отговорност за точността, пълнотата или използваемостта на някое от съобщенията и не сме отговорни за съдържанието на никое от съобщенията.

Съобщенията изразяват възгледите на автора си, като не е задължително те да съвпадат с мнението на останалите участници във форума. Всеки потребител, който има възражения относно съобщение, публикувано от друг потребител на форума, има правото да се свърже с администратор на форума чрез е-mail. Имаме възможността да премахваме съобщения и полагаме всички усилия това да стане в най-кратки срокове, ако наистина решим, че има основание за изтриването на дадена тема или съобщение.

С използването на тази услуга се съгласявате да не използвате този форум, за да публикувате материали с невярно и непотвърдено съдържание, обиди, ругатни, сквернословия, заплахи, сексуални намеци, съобщения, нарушаващи личното пространство на потребителите или нарушаващи български или международен закон.

Съгласявате се да не публикувате материали със защитено авторско право, освен ако Вие самите не притежавате правата върху тях или имате изричното съгласие на автора им.